Call Us On : (0721) 781150 | Email : smandalas@yahoo.com |

UCAPAN TERIMA KASIH KELUARGA BESAR SMA NEGERI 12 BANDAR LAMPUNG ATAS KELULUSAN SISWA KELAS XII TP 2020/2021

UCAPAN TERIMA KASIH KELUARGA BESAR SMA NEGERI 12 BANDAR LAMPUNG ATAS KELULUSAN SISWA KELAS XII TP 2020/2021

Dengan mengucapkan  syukur Alhamdulilah atas Hidayah, Taufik dan Ridho Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa , Kami SMAN 12 Bandar Lampung dapat mengantarkan siswa/siswi Kelas XII dalam menyelesaikan tugasnya dengan baik dan lancar.
Semoga keluarga besar SMA Negeri 12 Bandar Lampung Selalu dalam lindungan Allah SWT , sehat walafiat dan terhindar dari pandemi Covid-19.
Pada kesempatan ini kami  :
1.Atas nama pribadi dan SMAN 12 Bandar Lampung mengucapkan Selamat atas kelulusan Siswa/I kelas XII SMAN 12 Bandar Lampung TP 2020/2021 sejumlah 329 orang , semoga kelulusan tersebut membahagiakan kalian dan sebagai pintu gerbang kesuksesan.
2.Mengucapkan terima kasih kepada Dewan Guru dan Karyawan , Orang Tua/Wali siswa atas kerjasama , bimbingan , bantuannya sehingga siswa kita dapat menyelesaikan proses pembelajaran selama 3 tahun.
3.Mudah-mudahan segala tugas dan bantuan yang telah dilakukan menjadi ladang amal ibadah dan mendapat lindungan Allah SWT sehat walafiat terhindar dari Covid-19, selalu mendapat Rezeki, Rahmat dan Nikmat.
4.Kepada siswa/siswi kelas XII SMAN 12 Bandar Lampung raihlah cita-citamu setinggi-tingginya, berakhlak mulia serta berbakti kepada orang tuamu, tingkatkan prestasimu untuk menggapai masa depan yang gemilang menuju SMAN 12 Bandar Lampung Jaya dan Lampung berjaya.

Semoga Allah meridhoi kita, Amin.

                                     Bandar Lampung, 3 Mei 2021
                                     Kepala Sekolah

                                          ttd

                                     Dra Hj Mis Alia, M.Pd
                                     NIP 196110241980102001