Sejarah SMAN 12 Bandar Lampung

PROFIL SMA NEGERI 12 BANDAR LAMPUNG

1.    Nama Sekolah         : SMA Negeri 12 Bandar Lampung
2      Alamat                    : Jalan Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
3.    NSS /NPSN             : 301126002041 / 10807058

SMA Negeri 12 Bandar Lampung berdiri tahun 1992, sebagai UGB yang menempati gedung SMA Negeri 5 Way Halim Bandar Lampung pada siang hari.
Pada tahun 1993 menempati gedung baru yang ada di Sukarame Bandar Lampung.

Yang pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Bandar Lampung

No            Nama                                          NIP                                               Pangkat / Gol.       Masa Jabatan

1               Dra.  Aslawati Agim                13055352                               Pembina / IVa       Tahun 1992 � 1996
2               Drs.  Junaidi Zain                    460009070                             Pembina / IVa       Tahun 1996 � 1999
3               Drs.  Budiono Pribadi              130903747                             Pembina / IVa       Tahun 1999 � 2002
4               Drs.  Hi. Tarman Jupani          131805564                              Pembina / IVa       Tahun 2002 � 2007
5               Hi.  Jalaluddin Syarif, S.Pd     19531123 197903 1 004         Pembina / IVa       Tahun 2007 � 2013
6               Dra.Hj.Siti Rohayati,M.Pd       19621225 199103 2 001         Pembina / IVa       Tahun 2013 - 2014
7               Drs. Mahlil, M.Pd.I                    19670415 199043 1 011        Pembina / IVa        Tahun 2014 - 2017
8.              Dra. Hj. Mis Alia, M. Pd           19611024 198710  2 001        Pembina Tk. I IV/b   Tahun 2017 sampai sekarang

      DATA SEKOLAH
A.   DATA KEPALA SEKOLAH,

1.  Nama Sekolah                                 :  SMA NEGERI 12 BANDAR LAMPUNG
2.  Status Sekolah                                 :  Negeri
3.  Penyelenggaraan Sekolah            :  Pagi      :  Pukul  07.15  s/d  14.00 WIB
4.   Alamat
                  a.    Jalan                               :  Jalan Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
                  b.    Desa/Kelurahan             :  Harapan Jaya
                  c.    Kecamatan                     :  Sukarame
                  d.    Kota                               :  Bandar Lampung
                   e.    Provinsi                        :  Lampung
5.      NSS                                               :  301126002041
6.      NPSN                                             :  10807058
7.    Di lokasi ini, terdapat juga lembaga pendidikan lain yaitu TK Negeri Pembina, SMP Negeri 24 Bandar Lampung.

B.    IDENTITAS  KEPALA SEKOLAH
1.    Nama Kepala Sekolah               :  Dra. Hj. Mis Alia, M. Pd
2.    NIP                                             :  19611024 198710 2 001
3.    Alamat Kepala Sekolah              : 
                                                                    Sukarame Bandar Lampung
4.    No. SK                                         : 
5.    Tanggal                                          : 

Latar Belakang Pendidikan              :
SD                                      : 
SMP                                   : 
SLTA                                   : 
Sarjana /S1                      : 
Jurusan                             : 

Kategori
Berita & Artikel

Guru Mata Pelajaran Kimia


  • Pramuka 12
  • Pramuka 12
  • Pramuka 12
  • Pramuka 12
  • Pramuka 12
  • Pramuka 12
  • Pramuka 12
Apycom jQuery Menus
Copyright © 2018 SMAN 12 Bandar Lampung - All Rights Reserved | Developed By : GiNK TECHNOLOGY
Kadıköy Escort | Kadıköy Escort |