istanbul hava durumu Kalite belgesi Saç Protezi SMA Negeri 12 Bandar Lampung

Sejarah SMAN 12 Bandar Lampung

PROFIL SMA NEGERI 12 BANDAR LAMPUNG

1.    Nama Sekolah         : SMA Negeri 12 Bandar Lampung
2      Alamat                       : Jalan Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
3.    NSS /NPSN               : 301126002041 / 10807058

SMA Negeri 12 Bandar Lampung berdiri tahun 1992, sebagai UGB yang menempati gedung SMA Negeri 5 Way Halim Bandar Lampung pada siang hari.
Pada tahun 1993 menempati gedung baru yang ada di Sukarame Bandar Lampung.

Yang pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Bandar Lampung

No            Nama                                          NIP                                               Pangkat / Gol.       Masa Jabatan

1               Dra.  Aslawati Agim                  13055352                                  Pembina / IVa       Tahun 1992 1996
2               Drs.  Junaidi Zain                     460009070                                Pembina / IVa       Tahun 1996 1999
3               Drs.  Budiono Pribadi              130903747                                Pembina / IVa       Tahun 1999 2002
4               Drs.  Hi. Tarman Jupani          131805564                                Pembina / IVa       Tahun 2002 2007
5               Hi.  Jalaluddin Syarif, S.Pd     19531123 197903 1 004         Pembina / IVa       Tahun 2007 2013
6               Dra.Hj.Siti Rohayati,M.Pd       19621225 199103 2 001         Pembina / IVa       Tahun 2013 - 2014
7               Drs. Mahlil, M.Pd.I                    19670415 199043 1 011         Pembina / IVa        Tahun 2014 - Sekarang

      DATA SEKOLAH
A.   DATA KEPALA SEKOLAH,

1.  Nama Sekolah                                 :  SMA NEGERI 12 BANDAR LAMPUNG
2.  Status Sekolah                                 :  Negeri
3.  Penyelenggaraan Sekolah            :  Pagi      :  Pukul  07.15  s/d  14.00 WIB
4.   Alamat
                  a.    Jalan                               :  Jalan Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
                  b.    Desa/Kelurahan           :  Harapan Jaya
                  c.    Kecamatan                    :  Sukarame
                  d.    Kota                                 :  Bandar Lampung
                   e.    Provinsi                          :  Lampung
5.      NSS                                                 :  301126002041
6.      NPSN                                              :  10807058
7.    Di lokasi ini, terdapat juga lembaga pendidikan lain yaitu TK Negeri Pembina, SMP Negeri 24 Bandar Lampung.

B.    IDENTITAS  KEPALA SEKOLAH
1.    Nama Kepala Sekolah               :  Drs. Mahlil, M.Pd.I
2.    NIP                                                  :  19670415 1990431011
3.    Alamat Kepala Sekolah              : 
                                                                    Sukarame Bandar Lampung
4.    No. SK                                            : 
5.    Tanggal                                          : 

Latar Belakang Pendidikan              :
SD                                      : 
SMP                                   : 
SLTA                                   : 
Sarjana /S1                      : 
Jurusan                             : 

Kategori
Berita & Artikel

PELEPASAN SISWA/SISWI KELAS XII IPA/ IPS SMAN 12 BANDAR LAMPUNG


HARI SELASA 29 APRIL 2014 BERTEMPAT DI GSG UNILA PUKUL 08 S/D

  • Pramuka 12
  • Pramuka 12
  • Pramuka 12
  • Pramuka 12
  • Pramuka 12
  • Pramuka 12
  • Pramuka 12
  • Pramuka 12
Apycom jQuery Menus
Copyright © 2017 SMAN 12 Bandar Lampung - All Rights Reserved | Developed By : GiNK TECHNOLOGY
Kadıköy Escort | Kadıköy Escort |