Guru Mata Pelajaran

Tanggal : 08-05-2014



Nama                                      :  Dra. Eliati B
NIP                                           : 
TMT PNS                                 : 
NUPTK                                    : 
Tempat Tanggal Lahir          : 
Alamat                                     : 
                                                   
No Telp                                    :
Guru Mata Pelajaran             :
Latar Belakang Pendidikan :  SI
                                                      Tahun Lulus
                                                      Jurusan

Kategori
Berita & Artikel

PENGUMUMAM KELULUSAN SMAN 12 TP 2017/2018


Pengumuman Kelulusan SMAN 12 Bandar Lampung TP

PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA KELAS XII TP 2016-2017


DAFTAR NAMA-NAMA SMA NEGERI 12 BANDAR LAMPUNGYANG DINYATAKAN  BERHASIL/LULUS

Apycom jQuery Menus
Copyright © 2019 SMAN 12 Bandar Lampung - All Rights Reserved | Developed By : GiNK TECHNOLOGY
Kadıköy Escort | Kadıköy Escort |