Guru Mata Pelajaran B. Indonesia

Tanggal : 10-05-2014


Nama                                      :  Zakiah
NIP                                           : 195602151982032002
TMT PNS                                 : 01/03/1982
NUPTK                                    :  8547734637300002
Tempat Tanggal Lahir          :  Batu Raja 15/02/1956
Alamat                                     :  Jl. Sentot Alibaysah No. 72/73
                                                      Sukarame  B.Lampung
No Telp                                    :
Guru Mata Pelajaran             : Bahasa Indonesia
Latar Belakang Pendidikan :  SI  UNILA
                                                      Tahun Lulus  1998
                                                      Jurusan  Bahasa dan Sastra Indonesia


Kategori
Berita & Artikel

PENGUMUMAM KELULUSAN SMAN 12 TP 2017/2018


Pengumuman Kelulusan SMAN 12 Bandar Lampung TP

PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA KELAS XII TP 2016-2017


DAFTAR NAMA-NAMA SMA NEGERI 12 BANDAR LAMPUNGYANG DINYATAKAN  BERHASIL/LULUS

Apycom jQuery Menus
Copyright © 2018 SMAN 12 Bandar Lampung - All Rights Reserved | Developed By : GiNK TECHNOLOGY
Kadıköy Escort | Kadıköy Escort |