Guru Mata Pelajaran Fisika

Tanggal : 10-05-2014


Nama                                      :  Sri Adingningsih, S.Pd
NIP                                           : 196708071996012001
TMT PNS                                 : 01/01/1996
NUPTK                                    :  1139745647300043
Tempat Tanggal Lahir          :  Lampung Selatan 07/08/1967
Alamat                                     :  Jl. Seroja D 220
                                                      Natar  B.Lampung
No Telp                                    :
Guru Mata Pelajaran             :  Fisika
Latar Belakang Pendidikan :  SI  UNILA
                                                      Tahun Lulus 1993
                                                      Jurusan FISIKA

Kategori
Berita & Artikel

PENGUMUMAM KELULUSAN SMAN 12 TP 2017/2018


Pengumuman Kelulusan SMAN 12 Bandar Lampung TP

PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA KELAS XII TP 2016-2017


DAFTAR NAMA-NAMA SMA NEGERI 12 BANDAR LAMPUNGYANG DINYATAKAN  BERHASIL/LULUS

Apycom jQuery Menus
Copyright © 2019 SMAN 12 Bandar Lampung - All Rights Reserved | Developed By : GiNK TECHNOLOGY
Kadıköy Escort | Kadıköy Escort |