Guru Mata Pelajaran B. Inggris

Tanggal : 10-05-2014


Nama                                      : Drs. Helfi Arif 
NIP                                           : 198606121980031009
TMT PNS                                 : 30/09/1981
NUPTK                                    :  2433738637200012
Tempat Tanggal Lahir          :  Padang 12/06/1956
Alamat                                     :  Jl. Berlian F2 No.4
                                                      Sukarame  B.Lampung
No Telp                                    :
Guru Mata Pelajaran             : B. Inggris
Latar Belakang Pendidikan :  SI UNILA
                                                      Tahun Lulus 
                                                      Jurusan Bahasa dan seni

Kategori
Berita & Artikel

PENGUMUMAM KELULUSAN SMAN 12 TP 2017/2018


Pengumuman Kelulusan SMAN 12 Bandar Lampung TP

PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA KELAS XII TP 2016-2017


DAFTAR NAMA-NAMA SMA NEGERI 12 BANDAR LAMPUNGYANG DINYATAKAN  BERHASIL/LULUS

Apycom jQuery Menus
Copyright © 2018 SMAN 12 Bandar Lampung - All Rights Reserved | Developed By : GiNK TECHNOLOGY
Kadıköy Escort | Kadıköy Escort |