Guru Mata Pelajaran B. Indonesia

Tanggal : 10-05-2014


Nama                                      :  Mardiyah, S.Pd
NIP                                           : 196408051988032013
TMT PNS                                 : 01/03/1988
NUPTK                                    :  0137742644300083
Tempat Tanggal Lahir          :  jondong Lamsel 05/08/1964
Alamat                                     :  Jl. Kebersihan
                                                     TKB B.Lampung
No Telp                                    :
Guru Mata Pelajaran             : B. Indonesia
Latar Belakang Pendidikan :  SI  UNILA
                                                      Tahun Lulus 1997
                                                      Jurusan B. Indonesia

Kategori
Berita & Artikel

PENGUMUMAM KELULUSAN SMAN 12 TP 2017/2018


Pengumuman Kelulusan SMAN 12 Bandar Lampung TP

PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA KELAS XII TP 2016-2017


DAFTAR NAMA-NAMA SMA NEGERI 12 BANDAR LAMPUNGYANG DINYATAKAN  BERHASIL/LULUS

Apycom jQuery Menus
Copyright © 2018 SMAN 12 Bandar Lampung - All Rights Reserved | Developed By : GiNK TECHNOLOGY
Kadıköy Escort | Kadıköy Escort |